PizzAmore ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 36 Road No. 46 Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy PizzAmore. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, PizzAmore được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến PizzAmore chưa? Rất đáng để thử đấy!

36 Road No. 46 Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: