Ngoc Suong Seafood & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 06 Thai Van Lung Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ngoc Suong Seafood & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ngoc Suong Seafood & Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ngoc Suong Seafood & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

06 Thai Van Lung Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: