Chay Garden - Vegetarian Restaurant & Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (352)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Chay Garden - Vegetarian Restaurant & Coffee tại 52 Võ Văn Tần, Phường 6 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Chay Garden - Vegetarian Restaurant & Coffee được 5 điểm. Hãy thử đến Chay Garden - Vegetarian Restaurant & Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

52 Võ Văn Tần, Phường 6

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM