Hai Ky Mi Gia ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 349 - 351 Nguyen Trai Street, Ward 7, District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hai Ky Mi Gia. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hai Ky Mi Gia được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hai Ky Mi Gia chưa? Rất đáng để thử đấy!

349 - 351 Nguyen Trai Street, Ward 7, District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Hai Ky Mi Gia