McDonald's ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (1 reviews)
ZoneVietnam reviews (1)

Hãy đến 6 2, BIs Dien Bien Phu Phuong Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy McDonald's. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, McDonald's được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến McDonald's chưa? Rất đáng để thử đấy!

6 2, BIs Dien Bien Phu Phuong Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
rosie rosie - 5/5

Mcdo Đồ ăn ngon Dien Bien Phu Da Kao

Đánh giá

Địa điểm ăn uống xung quanh : McDonald's