Passio Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 11 Vo Van Tan, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Passio Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Passio Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Passio Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

11 Vo Van Tan, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: