Xoi Che Bui Thi Xuan ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Xoi Che Bui Thi Xuan tại 33 Din Tien Hoang, Quan Binh Thanh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Xoi Che Bui Thi Xuan được 5 điểm. Hãy thử đến Xoi Che Bui Thi Xuan trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

33 Din Tien Hoang, Quan Binh Thanh, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: