Singapore Food ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 54 Truong Dinh, District 1 54 Trương Định, Q.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Singapore Food. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Singapore Food được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Singapore Food chưa? Rất đáng để thử đấy!

54 Truong Dinh, District 1 54 Trương Định, Q.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: