Barbecue Garden Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (879)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Barbecue Garden Restaurant tại 448 Đường 3 Tháng 2, Phường 12 ,Quận 10 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Barbecue Garden Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Barbecue Garden Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

448 Đường 3 Tháng 2, Phường 12

Quận/Huyện : Quận 10

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 150,000đ - 300,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 11:00 PM