Ốc nhà hàng hải sản 379 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (439)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 379 Vĩnh Viễn, Phường 5 ,Quận 10 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ốc nhà hàng hải sản 379. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ốc nhà hàng hải sản 379 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ốc nhà hàng hải sản 379 chưa? Rất đáng để thử đấy!

379 Vĩnh Viễn, Phường 5

Quận/Huyện : Quận 10

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 4:30 – 11:00 PM
Thứ ba: 4:30 – 11:00 PM
Thứ tư: 4:30 – 11:00 PM
Thứ năm: 4:30 – 11:00 PM
Thứ sáu: 4:30 – 11:00 PM
Thứ bảy: 4:30 – 11:00 PM
Chủ nhật: 4:30 – 11:00 PM