T.A Kitchen & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 94 Xuan Thuy, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy T.A Kitchen & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, T.A Kitchen & Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến T.A Kitchen & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

94 Xuan Thuy, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: