Cafe Tabac ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cafe Tabac tại 367 Pham Ngu Lao Street, Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cafe Tabac được 5 điểm. Hãy thử đến Cafe Tabac trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

367 Pham Ngu Lao Street, Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: