Pho Cong ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 142 Le Thi Hong Gam Nguyen Thai Binh, Dist.1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho Cong. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho Cong được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pho Cong chưa? Rất đáng để thử đấy!

142 Le Thi Hong Gam Nguyen Thai Binh, Dist.1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: