Filthy Vegan ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Filthy Vegan tại 86 Co Bac Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Filthy Vegan được 5 điểm. Hãy thử đến Filthy Vegan trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

86 Co Bac Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: