Saigon Hot Wings ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Saigon Hot Wings tại 32H Ho Hao Hon Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Saigon Hot Wings được 5 điểm. Hãy thử đến Saigon Hot Wings trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

32H Ho Hao Hon Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: