Bread & Butter ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Bread & Butter tại 40/24 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bread & Butter được 5 điểm. Hãy thử đến Bread & Butter trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

40/24 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: