L'Usine Thao Dien ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (1 reviews)
ZoneVietnam reviews (1)

Bạn có thể tìm thấy L'Usine Thao Dien tại 24 Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá L'Usine Thao Dien được 5 điểm. Hãy thử đến L'Usine Thao Dien trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

24 Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: