Viet Village Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 15 Dinh Tien Hoang st, Da Kao Ward, Ho Chi Minh City 848 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Viet Village Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Viet Village Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Viet Village Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

15 Dinh Tien Hoang st, Da Kao Ward, Ho Chi Minh City 848 Vietnam

Mở cửa: