Ralf's Artisan Gelato ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 17 Le Van Mien, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 712255 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ralf's Artisan Gelato. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ralf's Artisan Gelato được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ralf's Artisan Gelato chưa? Rất đáng để thử đấy!

17 Le Van Mien, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 712255 Vietnam

Mở cửa: