Bun Bar - A Noodle Hangout ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bun Bar - A Noodle Hangout tại 40 Dang Thi Nhu Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bun Bar - A Noodle Hangout được 5 điểm. Hãy thử đến Bun Bar - A Noodle Hangout trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

40 Dang Thi Nhu Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: