Rice Field - Homecooked Vietnamese Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 75 - 77 Ho Tung Mau Level 1-2- Rooftop, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Rice Field - Homecooked Vietnamese Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Rice Field - Homecooked Vietnamese Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Rice Field - Homecooked Vietnamese Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

75 - 77 Ho Tung Mau Level 1-2- Rooftop, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: