SaiGon Coffee Roastery ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 151/5 Dong Khoi St, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy SaiGon Coffee Roastery. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, SaiGon Coffee Roastery được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến SaiGon Coffee Roastery chưa? Rất đáng để thử đấy!

151/5 Dong Khoi St, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: