The Other Place ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy The Other Place tại 93 Ton That Dam District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Other Place được 5 điểm. Hãy thử đến The Other Place trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

93 Ton That Dam District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/theotherplacesg/