Shanti Indian Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 371C Pham Ngu Lao Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Shanti Indian Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Shanti Indian Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Shanti Indian Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

371C Pham Ngu Lao Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/shantivietnam/