Tomatito - Sexy Tapas Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Calmette 171 1st Floor, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tomatito - Sexy Tapas Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tomatito - Sexy Tapas Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Tomatito - Sexy Tapas Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

Calmette 171 1st Floor, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: