The View Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 197 Bui Vien St Pham Ngu Lao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The View Garden. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The View Garden được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The View Garden chưa? Rất đáng để thử đấy!

197 Bui Vien St Pham Ngu Lao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: