Brix Wine Bar & Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (76)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 42 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Brix Wine Bar & Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Brix Wine Bar & Kitchen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Brix Wine Bar & Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

42 Pasteur, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 11:30 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 11:30 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 11:30 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 11:30 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 11:30 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 11:30 PM
Chủ nhật: 1:00 – 11:30 PM