Prem Bistro & Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 204 Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Prem Bistro & Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Prem Bistro & Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Prem Bistro & Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

204 Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: