Saigoneer Quan - Vietnamese Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 55 Do Quang Dau Str, Pham Ngu Lao Ward, district 1, HCMC, Vietnam, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Saigoneer Quan - Vietnamese Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Saigoneer Quan - Vietnamese Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Saigoneer Quan - Vietnamese Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

55 Do Quang Dau Str, Pham Ngu Lao Ward, district 1, HCMC, Vietnam, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: