The Hangout Bar & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Hangout Bar & Restaurant tại 361A Pham Ngu Lao District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Hangout Bar & Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến The Hangout Bar & Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

361A Pham Ngu Lao District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: