District Federal ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy District Federal tại 84 Xuan Thuy, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City 750000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá District Federal được 5 điểm. Hãy thử đến District Federal trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

84 Xuan Thuy, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City 750000 Vietnam

Mở cửa: