Gringo Tacos y Cantina ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 137 Calmette District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Gringo Tacos y Cantina. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Gringo Tacos y Cantina được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Gringo Tacos y Cantina chưa? Rất đáng để thử đấy!

137 Calmette District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: