Te Te TapHouse: Craft Beer & Tapas ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 90 Nguyen Van Thu Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Te Te TapHouse: Craft Beer & Tapas. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Te Te TapHouse: Craft Beer & Tapas được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Te Te TapHouse: Craft Beer & Tapas chưa? Rất đáng để thử đấy!

90 Nguyen Van Thu Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: