Mad Cow Wine & Grill ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Level 30, 148 Tran Hung Dao Boulevard, District 1 Pullman Saigon Centre, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mad Cow Wine & Grill. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mad Cow Wine & Grill được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Mad Cow Wine & Grill chưa? Rất đáng để thử đấy!

Level 30, 148 Tran Hung Dao Boulevard, District 1 Pullman Saigon Centre, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Mad Cow Wine & Grill