San Fu Lou - Cantonese Kitchen (Le Lai) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 76A Le Lai Street, District 1 195-197 Phan Xich Long ST., District Phu Nhuan, Ho Chi Minh City 01 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy San Fu Lou - Cantonese Kitchen (Le Lai). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, San Fu Lou - Cantonese Kitchen (Le Lai) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến San Fu Lou - Cantonese Kitchen (Le Lai) chưa? Rất đáng để thử đấy!

76A Le Lai Street, District 1 195-197 Phan Xich Long ST., District Phu Nhuan, Ho Chi Minh City 01 Vietnam

Mở cửa: