Bollywood Indian Cuisine - Sky Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến SA 26-2 sky garden 2, floor 2, Phu My HungPham Van Nghi Street ,Quận 8 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bollywood Indian Cuisine - Sky Garden. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bollywood Indian Cuisine - Sky Garden được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bollywood Indian Cuisine - Sky Garden chưa? Rất đáng để thử đấy!

SA 26-2 sky garden 2, floor 2, Phu My HungPham Van Nghi Street

Quận/Huyện : Quận 8

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: