Irusu Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Irusu Lounge tại 7 Nguyễn Du, Quận 1 ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Irusu Lounge được 5 điểm. Hãy thử đến Irusu Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

7 Nguyễn Du, Quận 1

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 18:00 - 01:00
Thứ ba: 8:00 - 01:00
Thứ tư: 8:00 - 01:00
Thứ năm: 8:00 - 01:00
Thứ sáu: 8:00 - 01:00
Thứ bảy: 8:00 - 01:00
Chủ nhật: 8:00 - 01:00