Cheesecake Ngon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 35 Duong So 59 Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cheesecake Ngon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cheesecake Ngon được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cheesecake Ngon chưa? Rất đáng để thử đấy!

35 Duong So 59 Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: