Lau Nam Chay An Nhien Vegetarian Restaurant (Nguyen Van Thu) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Lau Nam Chay An Nhien Vegetarian Restaurant (Nguyen Van Thu) tại 126 Nguyen Van Thu District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Lau Nam Chay An Nhien Vegetarian Restaurant (Nguyen Van Thu) được 5 điểm. Hãy thử đến Lau Nam Chay An Nhien Vegetarian Restaurant (Nguyen Van Thu) trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

126 Nguyen Van Thu District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Lau Nam Chay An Nhien Vegetarian Restaurant (Nguyen Van Thu)