Mezz ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Mezz tại 17 Le Duan District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mezz được 5 điểm. Hãy thử đến Mezz trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

17 Le Duan District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.sofitel.com/gb/hotel-2077-sofitel-saigon-plaza/index.shtml#./restaurant.shtml