Golden Bean Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2nd Floor, 237 Le Thanh Ton Go to the alley 26 Truong Dinh, Ben Thanh, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Golden Bean Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Golden Bean Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Golden Bean Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

2nd Floor, 237 Le Thanh Ton Go to the alley 26 Truong Dinh, Ben Thanh, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: