Thi La Veggie ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 226 Ly Long Tuong My Kim 3, Tan Phong Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Thi La Veggie. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Thi La Veggie được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Thi La Veggie chưa? Rất đáng để thử đấy!

226 Ly Long Tuong My Kim 3, Tan Phong Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Thi La Veggie