Lucky Plaza ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (257)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 69 Dong Khoi Ben Nghe Ward ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lucky Plaza. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lucky Plaza được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lucky Plaza chưa? Rất đáng để thử đấy!

69 Dong Khoi Ben Nghe Ward

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: