Bun Dau Khu Kim Lien ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bun Dau Khu Kim Lien tại 220 Nguyen Cong Tru, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bun Dau Khu Kim Lien được 5 điểm. Hãy thử đến Bun Dau Khu Kim Lien trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

220 Nguyen Cong Tru, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: