Lubu Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Lubu Restaurant tại 97b Thao Dien Street, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Lubu Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Lubu Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

97b Thao Dien Street, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: