The Burger Bistro ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Burger Bistro tại 31 Thao Dien Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Burger Bistro được 5 điểm. Hãy thử đến The Burger Bistro trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

31 Thao Dien Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: