Com Tam Bai Rac ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Com Tam Bai Rac tại 73 Le Van Linh, D.4 Ward 13, Dist 4, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Com Tam Bai Rac được 5 điểm. Hãy thử đến Com Tam Bai Rac trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

73 Le Van Linh, D.4 Ward 13, Dist 4, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: