Bigbang Korean BBQ ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bigbang Korean BBQ tại 109 Vinh Khanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bigbang Korean BBQ được 5 điểm. Hãy thử đến Bigbang Korean BBQ trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

109 Vinh Khanh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: