Pasta Paradise ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 224 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pasta Paradise. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pasta Paradise được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pasta Paradise chưa? Rất đáng để thử đấy!

224 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: