ABC Bakery & Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (784)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 175 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy ABC Bakery & Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, ABC Bakery & Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến ABC Bakery & Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

175 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: